Absolvovali sme kurz rehabilitácie a fyzioterapie malých zvierat

V rámci celoživotného zvyšovania si odborných znalostí a skúseností sme absolvovali kurz rehabilitácie a fyzioterapie malých zvierat, ktorý usporadúva Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z. s. O tom, ako sa oblasť fyzioterapie zvierat rozvíja a aké nové techniky sa môžu odborníci na tomto kurze naučiť, priniesla ČT1 nasledujúcu reportáž .