Akupunktúrna diagnostika koní

Kôň popri svojej krásnej stavbe tela a úžasnej sile vyniká schopnosťou veľmi citlivo reagovať aj na najjemnejšie dotyky na jeho koži. Vďaka odpovedi koňa na dotyk našej ruky v určitých miestach tela dokážeme diagnostikovať poruchy nerovnováhy tela alebo jeho emočného stavu.

Tieto reakcie koňa využívam vo svojej konskej praxi 20 rokov takmer každý deň. Počet citlivých miest na tele, ktoré sú spojené s určitou patológiou, narastá z roka na rok.

Akupunktúrna diagnostika koni je založená na adspekcii, anamnéze ale hlavne na palpácii citlivých bodov v priebehu meridiánov, ASHI bodov (bolestivých bodov), ako aj určitých diagnostických zón. Pričom rozoznávame stav deficitu, čiže prázdnoty, a excesu, čiže preplnenia, čo je dôležité pre stanovenie terapie.

Horse sy kolena a tarzu

Akupunktúrnu diagnostiku začíname od hlavy palpačným vyšetrovaním meridiánov nachádzajúcich sa na krku. Prechádzame tlakom prsta pozdĺž meridiánov na krku a sledujeme aj tie najmenšie reakcie koňa, ako je záchvev svalstva, odťahovanie hlavy alebo snaha uhryznúť, prípadne kopnúť. Ich zvýšená citlivosť signalizuje nerovnováhu energie Qi v danej dráhe alebo korešponduje s patologickým procesom v určitej časti tela.

Následne začíname prechádzať po krku tlakom a ťahom prsta. Pri koňoch so silnejšou konštitúciou môžeme použiť krytku od ihly. Najprv prechádzame cez meridián močového mechúra, medzinárodne označovaný ako „BL meridián“, ktorý je aj najdlhším meridiánom. Prejdeme vždy celého koňa z jednej i druhej strany. Veľkú pozornosť venujeme súhlasným bodom, tzv. „SHU“ bodom, ktoré sú v priebehu meridiánu močového mechúra, ale i „MU“ poplašným bodom a „TING“ bodom na korunke kopyta. Musíme si uvedomiť, že meridiány nemôžeme úplne stotožňovať s orgánmi v západnom ponímaní. Spomínané SHU body chrbta majú veľkú diagnostickú hodnotu, lebo pomerne viditeľne poukazujú na nerovnováhu energií v meridiánoch alebo v elementoch.

Na základe plnosti a prázdnoty jednotlivých dráh sa vyberú body, ktoré usmerňujú tok Qi medzi dráhami. Niektoré miesta na tele sú bolestivé už len na malý dotyk, čo môže vypovedať o stagnácii alebo plnosti energie v danom mieste.

Terapeuticky sa vyberajú body lokálne i vzdialené, ktoré spriechodnia postihnutý meridián. U koní väčšinou používame injekčné ihly. Pre citlivé miesta používame aj ľudské akupunktúrne ihly. Pri stavoch z chladu alebo nedostatku používame teplo – moxibusciu. Liečebných možností na odstránenie patológie je veľa.

Najčastejšia požiadavka majiteľov koní je liečba bolestivého chrbta. No väčšina týchto problémov je spôsobená samotnými jazdcami, ale aj nesprávnym postojom koňa. Dlhodobé zranenia končatín hlavne zadných, tiež prispievajú k zlým stereotypom pohybu a následne stuhnutiam svalov, prevažne chrbta. Avšak významná je aj diagnostika porúch pohybového aparátu alebo psychických problémov koní, ako aj ochorení pľúc.

Ako ľudia, tak i kone majú svoje emócie. Rovnováha a súlad v emočnej oblasti je oveľa dôležitejšia, ako by sa zdalo, a to aj u koní. Emócie patria k dôležitej diagnostickej súčasti v Tradičnej čínskej medicíne (TCM).

Príkladom je kobyla, ktorá je agresívna už pri dotyku ruky na stred krku alebo v mieste za poslednými rebrami – hneď začne švihať chvostom a dupať prednými nohami. Všetky šľachy a svaly sú napnuté ako struna. Diagnóza v západnej medicíne sa ani nedá vysloviť, v chiropraxii by mohlo ísť o blokádu stavcov či myofasciálnych štruktúr. V TCM môže ísť o stav plnosti alebo stagnácie v meridiánoch ako je Pečeň, Žlčník alebo Trojitý ohrievač. Niekedy stačí napichnúť dva TING body a kôň sa upokojí. Inokedy je najlepšou voľbou terapie zmena majiteľa alebo jazdca.

Včasným rozpoznaním začínajúcej alebo už jestvujúcej disharmónie tela bude jej náprava oveľa rýchlejšia a lacnejšia ako liečba už rozvinutých klinických príznakov.


Video: Akupunktúrne vyšetrenie s následnou manipuláciou sva­lov

MVDr. Richard Olajec