Akupunktúrne prípady: Sučka Daria s dyspláziou bedrového kĺbu

Dobrým príkladom indikácie je napríklad liečba Dysplázie bedrového kĺbu, ktorá je vo veterinárnej medicíne postavená na tlmení bolesti nesteroidnými antiflogistikami. Po ich dlhšom užívaní dochádza k postupnému poškodzovaniu niektorých vnútorných orgánov. Pri akupunktúre tieto nežiaduce účinky odpadajú a väčšina psov dobre zareaguje už na prvých sedeniach. Porovnateľný účinok je aj pri diskopatiách (tlačení platničiek na miechu), kde nie je možná chirurgická intervencia, alebo po neúspešnom chirurgickom zákroku.

Jeden z liečených pacientov – pes –, bol kríženec, sučka Daria, ktorá k nám prišla ako 2-ročná. Prvú operáciu krížových väzov na pravej nohe mala v siedmich mesiacoch veku. Druhú operáciu na ľavej nohe mala o rok neskôr. Hneď po druhej operácii začala mať problémy s chôdzou a začala sa veľmi prehýbať v chrbte (viď. obr. 1) a chodiť obkročmo.

obr. Daria_res

Obr. 1 Daria sa prehýba

Snažila sa chodiť čo najviac po predných nohách, minimálne zaťažovala zadné nohy, čoho výsledkom boli atrofované stehná. Sučka takto bolestivo chodila pol roka, kým s ňou majiteľka neprišla skúsiť akupunktúru. Výsledkom už po prvej návšteve bolo, že pes začal pohybovať ako pred prvou operáciou.

obr. Daria 2_res

Obr. 2 Daria s akupunktúrou zboku

obr. Daria  3_res

Obr. 3 Daria s akupunktúrou zadný náhľad

MVDr. Richard Olajec