Akupunktúrne prípady: Pes Charlie s obrnou tvárového nervu

Prípad tohto psíka je neurologický. Majiteľka sa sťažovala, že jej pes Charlie, Kavalier King, 5-ročný, má asi jeden mesiac silný pravostranný výtok hustých ťahavých slín, čo im sťažuje život, pretože musia neustále utierať podlahu. Pri klinickom vyšetrení psa sa zistilo, že ide o jednostrannú obrnu tvárového nervu. Táto mala za následok, že pes nebol schopný udržať kútik vo fyziologickej polohe. Po jednom sedení akupunktúry majiteľ s prekvapením konštatoval až 90 % zlepšenie slinotoku a úpravu kútika.

obr. Charlie_res

Obr. Charlie

Ďalšie príklady akupunktúry psov u nás:

cierny psik aku res

Obr. Čierny psík s akupunktúrou

cierny psik 2 aku res

Obr. Čierny psík s akupunktúrou – detail

zlaty retriever aku res

Obr. Zlatý retriever a akupunktúrou

zlaty retriever aku zadok res

Obr. Zlatý retriever a akupunktúrou – odzadu

Tieto príklady sú krásne a svedčia o skrytej sile akupunktúry. Hoci nie u každého jedinca to funguje tak razantne, akupunktúra môže byť nádejou pre mnohé stavy, ktoré už nie sú riešiteľné klasickou medicínou.