Fascia a myofasciálne kinetické dráhy

Myofasciálne kinetické dráhy u koní predstavila DVM Rikke Mark Schultz na kongrese IVAS vo Florencii v roku 2014. Podstatou tohto systému je fascia. Uviedla ju ako jeden z možných nosičov energoinformačného vedenia Qi v kontexte akupunktúry.

2 Spiral line_Moment

Fascia je časť spojivového tkaniva, ktoré vychádza z mezodermu. Dlho sa predpokladalo, že fascia je nekontraktačná (nie je schopná stiahnuť sa). Avšak kontrahovať sa dokáže aj bez nervovej stimulácie, a to za pomoci napätia a cytokínov. Istú úlohu tu zohráva aj pH. Kontrakcia má veľmi pomalý priebeh – okolo 20 – 30 minút, po nej nasleduje stuhnutie, ktoré asi trvá jednu hodinu.

Na hlbšie pochopenie tohto spojivového tkaniva slúži „model tensintegrity“. Dizajnérom tohto modelu je Richard Buckminster Fuller. Predstavuje ho ako pavučinu, ktorá nie je nikde upevnená, alebo ako „kontinuálne napätie okolo lokalizovanej kompresie“.

Na základe tohto systému môžeme teda pochopiť jav, keď zranenie v jednej časti tela projektuje symptómy v inej časti tela.

Na Veterinárnej univerzite v Dánsku sa uskutočnila pitva na 21 koňoch, kde boli post mortem identifikované podobné myofasciálne dráhy, aké sú u ľudí. Ich význam je vo všetkých pohyboch chrbtice – pri flexii, extenzii, laterálnej flexii a laterálnej rotácii.

Rozdelenie fascií:

Povrchové (superficiálne fascie)
Umožňujú kĺzanie svalov pod kožou. Pri poraneniach kože a fascie dochádza k adhéziám, čo vedie k obmedzenej pohyblivosti fascie a následne aj svalov.

Hlboké fascie
Synchronizujú činnosť motorických jednotiek, ktoré dávajú do pohybu svaly v smere myofasciálneho sledu (sval-fascia-sval).
Pomenovali ich:
SDL – Superficial dorzal line
SVL – Superficial ventral line
LL – Lateral line (Superficial LL, Deep LL)
DDL – Deep dorzal line
DVL – Deep ventral line
SL – Spiral line
FL – Functional line
FLRL – Front limb retraction line
FLPL – Front limb protraction line

Jednotlivé fascie sú navzájom pospájané „spojivovými miestami“ a vytvárajú tak medzi sebou agonisticko-antagonistické vzťahy.

Z priebehu myofasciálnych dráh vidíme podobnosť s niektorými akupunktúrnymi meridiánmi. Povrchové – „superficiálne“ dráhy korešpondujú s yangovými meridiánmi. Hlboké – „deep“ dráhy zase s yinovými meridiánmi.

Vzniknuté patológie na fascii je veľmi náročné až nemožné napraviť iba masážou v celom rozsahu fascie. Na niektorých miestach, ako sú kĺby, je možné použiť Bowenovu techniku alebo TTouch techniku. Hlboké vrstvy sú prepojiteľné akupunktúrnymi bodmi alebo novo objavovanými bodmi z kinetických dráh, ktoré sú ešte len vo vývoji.

Fascia riadi a vytvára postoj tela. Buď je tento postoj uzatvorený – normálny čiže dobrý, alebo je postoj narušený následkom porúch – abnormálny, čiže zlý. V dôsledku zranení, keď bola fascia silne poškodená, vyžaduje sa najskôr imobilizácia na započatie hojenia fascie a až neskôr má nastúpiť rehabilitácia. Ale ak fáza imobilizácie trvá príliš dlho, fascia hrubne a náprava fyziologického pohybu je náročná. Keďže fascia vytvára postoj, aj liečba vyžaduje rehabilitáciu postojom, čiže posturálnu rehabilitáciu.

Klinický prejav kinetických dráh

SDL – Superficial dorzal line

 • je antagonista SVL
 • neschopnosť sa podsadiť – zobrať koňa
 • natiahnutý chrbát
 • hádzanie hlavou, keď je zadná noha v extenzii
 • dvíhanie hlavy, keď zadná noha ide dopredu
 • citlivosť v occipitálnej oblasti
 • v postoji zadných končatín sú päty za kolmicou

DDL – Deep dorzal line

 • je antagonista DVL
 • meravý chrbát pri flexii, extenzii aj ohnutí na bok (u psa je spondylóza)

SVL – Superficial ventral line

 • je antagonista SDL
 • problém krku, hlavne pri extenzii krku
 • tuhosť a problém ohnúť sa nabok v lumbálnej časti

DVL – Deep ventral line

 • je antagonista DDL
 • problémy krku, nesprávny uhol hlavy a jej nesenie
 • stuhnutie v bedrách vo flexii, problém ohnúť sa nabok
 • znížená pohyblivosť predných končatín v ramenách
 • časté potkýnanie sa predných končatín

LL – Lateral line

 • znížená schopnosť ohnúť sa na strany, hlavne keď je jazdec v sedle a tlačí do rebier
 • zhoršené laterálne ohnutie krku (to je rozdiel medzi LL a FL)
 • v kruhu vonkajšie nohy idú smerom von a kôň padá na predok

SL – Spiral line

 • horšia a lepšia strana jazditeľnosti
  1. Kôň bude stabilný, pokiaľ jazdec jazdí v pravom kruhu, a nemusí mať podporu vonkajšej oťaže. V pravom kruhu ide rameno dnu a časť chrbta von a kôň má tendenciu robiť väčší kruh. V ľavom kruhu má tendenciu spadnúť dnu do kruhu a zmenšuje kruh. Ťahá zubadlo do ľavej ruky a je potrebné to dorovnávať silou do pravej oťaže.
  2. Zo zeme je ľavý kruh ľahší, lebo kôň je už ohnutý v správnom smere (hollow side) a pravý kruh bude ťažší (bulged side).

FL – Functional line

 • problémy diagonálneho pohybu alebo voľného klusu
 • na kruhu kôň dáva vonkajšiu zadnú nohu von z kruhu
 • ohybnosť tela je slabá, meravá, ale ohybnosť krku je dobrá
 • pohyb v kolenách je problémový
 • klus môže byť 4-bitový alebo úplne chýba

FLPL – Front limb protraction line

 • pod koňa natiahnutie (retrakcia), pred pod koňa nohy je obmedzené
 • krívanie alebo nie hladký chod končatiny
 • pre koňa je ťažké dvihnúť trapéz hrudníka
 • problém zo sedla

FLRL – Front limb retraction line

 • chrbát sa nevie dobre ohnúť pre napätie v m. latisimus dorsi

Diagnostika porúch v kinetických dráhach (fasciách) je postavená na odpovedi „rozvlnenia“ určitej časti tela – svalovej skupiny. Pri položení ruky na špecifické diagnostické zóny a následnom rozvlnení tela sledujeme plynulosť pohybu vĺn tela.

Ak sú vlny plynulé a neprerušované, príslušná fasciálna dráha je v poriadku.

Pri porušenej fasciálnej dráhe sa tok plynulosti pohybu narúša alebo ho nie je možné ani vyvolať, čo svedčí o prítomnej patológii v dráhe.

Terapia v kinetických dráhach sa robí na základe vyžívania akupunktúrnych bodov ako križovatky energoinformačného signálu medzi jednotlivými skupinami tela.

Táto nová diagnosticko-terapeutická metóda je stále vo vývoji, no prináša čoraz zaujímavejšie poznatky, ktoré spájajú viacero medicínskych odborov. Výsledky využívajú ako fyzioterapeuti tak akupunkturisti.

MVDr. Richard Olajec


Viac informácií z problematiky kinetických dráh koní nájdete v monografii autorov Vibeke Sødring Elbrønd a Rikke Mark Schultz, ktorá je dostupná na stiahnutie na stránke KEI JOURNALS – MRA