Hipiatrická prax

Veterinárnu prax pre kone zvyčajne vykonávame priamo na mieste, kde sa kôň nachádza.

Naša hipiatrická prax pozostáva z týchto služieb: