Posturálna rehabilitácia psov

Posturálna rehabilitácia je syntéza techník, ktoré pomáhajú obnoviť normálny, neutrálny postoj.

Chronické bolestivé syndrómy a problémy s výkonnosťou psov často súvisia s postojom zvieraťa. Nesprávny postoj vedie k nesprávnemu kroku a následne k ľahšiemu zraneniu končatiny. Ak je v nesprávnom postoji, štruktúry kĺbov, väzov, šliach, svalov a mnohých ďalších častí tela sú neustále poškodzované. To vedie k ich oslabovaniu a zároveň aj prelaďovaniu kompenzačných mechanizmov v neurologickej a muskulo-skeletálnej časti zvieraťa.

Znaky abnormálneho postoja:

  • končatiny sú vychýlené z kolmice na podložku (obrázok 1)
  • neochota stáť plnou váhou na končatine alebo sedieť sa prejavuje zmenami a dĺžkou pazúrov (obrázok 2)
  • nesymetrické držanie hlavy a krku v neutrálnom postoji
jazvecik 1 pazuriky postoj pred res

Obr. 1: Abnormálny postoj u psíka
(Pre zväčšenie obrázkov kliknite na náhľady)

jazvecik 2 pazuriky postoj detail res

Obr. 2: Detail dlhých pazúrikov u psíka

Samozrejme, tieto znaky sa môžu objaviť aj na začiatku zmeny a môžu viesť cez kompenzačný postoj až k vytvoreniu abnormálneho postoja.

Vo voľnej prírode sa zvieratá v prípade zranenia musia rýchle regenerovať, aby mohli byť opäť silné v boji o prežitie. Preto maximalizujú regeneračnú fázu nezaťažovaním končatiny alebo uvoľňovaním skupiny svalov.

Počas procesu hojenia bolesť v poranenom tkanive informuje zviera o priebehu hojenia. Hovorí o tom, do akej miery môže byť končatina bezpečne zaťažená, aby sa tkanivo hojilo čo najlepšie. Čiastočné zaťaženie končatiny v priebehu procesu hojenia je dôležité, pretože hojenie tkanív sa remodeluje podľa síl pôsobenia na končatinu. Neuvážené podávanie analgetík počas tejto fázy hojenia môže narušiť mechanizmus spätnej väzby, kvalitu zhojenia poškodeného tkaniva. To môže viesť k opakovanému zraneniu v danom mieste.

Jedným z hlavných faktorov ktoré sa podieľajú na správnom postoji sú pazúry, zuby a zátylie.

Pazúry

Pri chove psov netreba podceňovať úpravu pazúrikov, pretože psy majú obmedzené schopnosti zaťahovania pazúrov, na rozdiel od mačiek. Na základe opotrebovania alebo neopotrebovania pazúrov vidíme, ako pracuje šľachovo-svalový aparát končatín psa. Na prvý pohľad sa to možno nezdá, ale úprava pazúrikov vedie k predchádzaniu rôznych zdravotných problémov.

jazvecik 3 pazuriky noha pred res

Obr. 3: Detail nohy jazvečíka pred úpravou pazúrikov

jazvecik 4 pazuriky noha pred res

Obr. 4: Jazvečík pri podaní labky s dlhými pazúrikmi

jazvecik 5 pazuriky 1noha pred druha po res

Obr. 5: Jazvečík s jednou nohou s upravenými pazúrikmi, s druhou nohou bez úpravy pazúrikov

jazvecik 6  obidve nohy po res

Obr. 6: Jazvečík s oboma nohami po úprave pazúrikov

jazvecik 7 postoj po

Obr. 7: Postoj jazvečíka po úprave všetkých pazúrikov

jazvecik 8 pazuriky detail noha po res

Obr. 8: Detail nohy po úprave pazúrikov

jazvecik 9 labka dakujem res

Obr. 9: Podanie labky po úprave pazúrikov

jazvecik 10 podakovanie po res

Obr. 10: Poďakovanie po úprave pazúrikov

ridgeback 1 postoj pred res

Obr. 11: Postoj ridgebacka pred úpravou pazúrov

ridgeback 2 postoj po res

Obr. 12: Postoj ridgebacka po úprave pazúrov

ridgeback 3 postoj pred res

Obr. 13: Detail nohy ridgebacka pred úpravou pazúrov

ridgeback 4 postoj po res

Obr. 14: Detail nohy ridgebacka po úprave pazúrov

Zátylie

Prechod medzi hlavou a krkom je ďalšie veľmi dôležité miesto pre správne držanie postoja. Toto spojenie medzi hlavou a prvými dvoma krčnými stavcami predstavuje atlanto-occipitálne alebo atlanto-axiálne spojenie stavcov. Jedno z centier rovnováhy je vo vnútornom uchu. Vyhodnocuje množstvo informácií o polohe hlavy, očí. Je zabezpečované svalmi udržiavajúcimi polohu hlavy. Každé napätie svalov na krku vedie k zmene neutrálnej polohy hlavy, a tým dochádza k vysielaniu mylných informácií pre neutrálny postoj.

Dynamika vzniku a vývoja možných patológii je rôzna. Je dobré poznať aspoň niektoré základné aspekty, ktoré vieme pravidelne kontrolovať a udržovať. Tak môžeme výrazne zlepšiť kvalitu života nášho štvornohého priateľa.


(Informácie sú z absolvovaného seminára Posturálnej rehabilitácie pod vedením Karen Gellman, DVM, PhD a Judith M. Shoemaker, DVM, organizované Asociáciou dánskych veterinárnych chiropraktikov vo Faxe, Dánsko február 2013)

MVDr. Richard Olajec