Protiepidemické opatrenia na veterinárnej ambulancii

Pri nášteve veterinárnej ambulancii, prosíme, dodržujte protiepidemické opatrenia.


1. Objednávanie pacientov:

  • je telefonicky presne na čas
  • potrebné je preukázanie negatívneho testu na COVID-19 starého max. 7 dni
  • v prípade kontaktu s pozitívnym človekom na COVID-19 telefonicky zrušte termín, ak nemáte za seba náhradu
  • dáme vám nový termín po absolvovaní negatívneho PCR testu po 8 dňoch od kontaktu s pozitívnym

Preberanie liekov majiteľmi, ktorí prídu len pre lieky, je v priestore pred ambulanciou

2. Čakáreň

  • vstup pacienta do čakárne len s 1 sprievodcom, s povinnou dezinfekciou rúk pri vstupe s pevne nasadeným respirátorom FFP2 a dokladom o teste
  • pri vstupe sa nedotýkajte okolitých predmetov

3. V ambulancii

  • snažte sa dodržiavať odstup od personálu,
  • odporúčaný maximálny čas pobytu vo veterinárnej ambulancii je 15 minút
  • pri odchode z ambulancie si opäť vydezinfikujte ruky

Ak sa do 7 dní po návšteve našej ambulancie dozviete o skutočnosti, že ste boli predtým v kontakte s pozitívnym človekom na COVID-19, urýchlene nás telefonicky kontaktujte a informujte o tejto skutočnosti. V prípade našej pozitivity budeme kontaktovať my vás.

Dodržiavaním horeuvedených opatrení minimalizujete rozširovanie vírusu COVID-19 a zároveň chránite svoje zdravie a svojich blízkych

Ďakujeme, váš tím Veterinárnej ambulancie