Ruptúra predného skríženého väzu

Pretrhnutie (ruptúra) predného skríženého väzu – ligamentum cruciatum craniale (LCC), je najčastejším ortopedickým problémom a príčinou krívania u psov, ktorého dôsledkom je čiastočná alebo úplná strata stability v kolennom kĺbe. Najčastejšie sa prejaví náhlym krívaním na postihnutú končatinu.

Diagnostika ruptúry LCC

Stanovenie správnej diagnózy je založené na ortopedickom vyšetrení, ktoré pozostáva z posúdenia končatiny v pohybe, dôsledného prehmatania končatiny a vyšetrenia laxity (voľnosti) v kĺbe. V pohybe pozorujeme rôzny stupeň krívania, najmä v závislosti od rozsahu poranenia a od dĺžky jeho trvania. Krívanie je výraznejšie, ak ide o totálnu ruptúru, prípadne spojenú s poškodením menisku, než pri parciálnej (čiastočnej) ruptúre.

Pri palpácii môžeme v počiatočných štádiách cítiť v kĺbe efúziu, po ktorej nasleduje zhrubnutie kĺbu. Na overenie straty stability v kĺbe používame dva základne testy: kraniálny zásuvkový test a tibiálny kompresný test. Pri týchto testoch sa snažíme overiť pohyb femuru kaudálne voči tibii (znázornený na obr. č. 2), ktorý zdravý predný skrížený väz normálne neumožňuje. Tieto testy môžu byť falošne negatívne v prípade, ak je ochorenie staré a už došlo k fibrotizácii kĺbu, alebo v prípade nervóznych psov a silnej svalovej kontrakcii okolitých svalov, keď je nevyhnutná sedácia zvieraťa.

Röntgenologické vyšetrenie nám pomôže vylúčiť prípadný iný ortopedický problém a taktiež určiť artrotické zmeny, čo je nápomocné pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

CCLsvysvet.

Ako vlastne dochádza k ruptúre?

U mladých psov sa predpokladá, že pri pohybe dôjde k vyvinutiu nadmernej sily na väz, pričom sila presahuje pevnosť väzu a ten sa následne poruší. Prejaví sa to ako veľmi náhly nástup krívania. Druhou skupinou sú staršie psy, u ktorých s vyvíjajúcimi sa artrotickými zmenami v kĺbe dochádza tiež k oslabovaniu väzov. Následne stačí niekedy nepatrný pohyb a oslabený väz sa roztrhne. Veľkú rolu zohráva tiež hmotnosť zvieraťa, zvieratá s nadváhou sú teda predisponované. Nanešťastie u týchto psov v mnohých prípadoch postupom času dochádza k ruptúre väzu aj na druhej končatine.

Poškodenie menisku

Nestabilita, ktorá vzniká v kolennom kĺbe po pretrhnutí predného skríženého väzu, môže viesť k poškodeniu menisku. Meniskus je dôležitá súčasť kolena, ktorého štruktúru tvorí chrupavka a jeho úlohou je zabezpečiť rovnomerné rozloženie síl v kĺbe. Nestabilita v kĺbe môže ľahko spôsobiť odtrhnutie alebo poškodenie menisku. Pri ortopedickom vyšetrení psov s poškodeným meniskom často počujeme akoby kliknutie v kolene. Avšak definitívne poškodenie menisku môžeme potvrdiť až počas operačného zákroku, keď kontrolujeme stav menisku ako súčasť celého zákroku.

Chirurgická terapia

Na stabilizáciu kolena po pretrhnutí LCC existuje mnoho techník, z ktorých na našom pracovisku vykonávame stabilizáciu pomocou laterálnej sutúry. Ide o extraartikulárnu stabilizáciu, kde sa na stabilizáciu kĺbu použije syntetické vlákno, ktorého umiestnenie (obr. č. 3) a funkcia nahrádza LCC.

MVDr. Richard Olajec