Získali sme certifikát vo fyzioterapii a rehabilitácii malých zvierat

Po jeden a polročnom intenzívnom štúdiu fyzioterapie a rehabilitácie pod záštitou Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z. s., sa MVDr. Richardovi Olajcovi podarilo úspešne absolvovať záverečné skúšky a získať certifikát „Fyzioterapeut a rehabilitačný pracovník malých zvierat“ a zároveň aj titul CertCAAPR.

CertCAAPR