Dávid Michalák

Michalak portret res
 • 2010 trojmesačná stáž na klinike malých zvierat na Univerzite v Gente – Belgicko
 • 2011 ukončenie štúdia na UVLF v Košiciach
 • 2011 stáže vo vet. nemocniciach:
  • Westside Animal Hospital, Colorado Springs, USA
  • Colorado Canine Orthopaedics, Colorado Springs, USA
 • 2012 – 2013 veterinárny lekár vo Veterinárnej ambulancii – Sliač a na Veterinárnej klinike v Piešťanoch
 • 2013 certifikovaný posudzovateľ luxácie pately
 • 2015 workshop osteosyntézy
  • workshop operácie skríženého väzu
 • 2016 certifikovaný posudzovateľ dysplázie bedrového kĺbu