Posturálna rehabilitácia koní

Posturálna rehabilitácia je syntéza techník, ktoré pomáhajú obnoviť normálny, neutrálny postoj.

Chronické bolestivé syndrómy a problémy s výkonnosťou koní často súvisia s postojom zvieraťa. Nesprávny postoj vedie k nesprávnemu kroku a následne k ľahšiemu zraneniu končatiny. Športový kôň, ktorý je ustajnený v boxe, stojí asi 20 hodín. Ak je v nesprávnom postoji, štruktúry kĺbov, väzov, šliach, svalov a mnohých ďalších častí tela sú neustále poškodzované. To vedie k ich oslabovaniu a zároveň aj prelaďovaniu kompenzačných mechanizmov v neurologickej a muskulo-skeletálnej časti zvieraťa.

Znaky abnormálneho postoja:

 • končatiny sú vychýlené z kolmice na podložku (obrázok 1)
 • neochota stáť plnou váhou na končatine, u koní sa prejavuje zmenami a rôznymi veľkosťami kopýt.
 • nesymetrické držanie hlavy a krku v neutrálnom postoji

Správny postoj koňa je, keď nohy od lakťa a päty smerujú kolmo dole na zem a sú rozostavené v rohoch ako nohy stola. Tento postoj sa tiež nazýva neutrálny postoj. V neutrálnom postoji kôň dokáže stáť a relaxovať hodiny, lebo tento postoj vyžaduje najmenej energie a najmenej zaťažuje kosti, kĺby a väzivá.

Zdravý kôň stojí kolmo na podložku (zem) s rovnomerným zaťažovaním všetkých štyroch končatín a kopytá sú rovnomerne opotrebovávané.

Už z istej vzdialenosti je možné vidieť asymetrický, abnormálny postoj koňa spôsobený zmenou polohy tela alebo končatín.

Znaky, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym postojom:

 • nerovnomerný chod
 • znížená výkonnosť koňa
 • opakujúce sa krívania neznámeho pôvodu
 • znížená flexibilita krku a chrbta
 • nosenie hlavy alebo krku na jednu stranu
 • ťahanie nohy po zemi po špičke
 • neadekvátna citlivosť na čistenie tela
 • problémy udržania končatiny pri korektúre

Kompenzačný postoj vzniká tak, že zviera si hľadá čo najlepšiu uľavujúcu polohu na liečbu postihnutej časti tela. Pokiaľ zviera zostáva v kompenzačnom postoji dlhodobo, môže to viesť k poškodeniu muskuloskeletálneho tkaniva, čo sa neskôr prejaví v abnormálnom postoji. Najčastejší postoj, ktorý môžeme vidieť, je tzv. goat-on-a-rock, čiže „koza na skale“ (obrázok 3). Takéto kone stoja s prednými i zadnými nohami podsunutými pod seba. Pri tomto postoji sa preťažuje chrbát a ak to trvá dlhší čas, môže tento postoj viesť k degeneratívnym ochoreniam kolena a pätového kĺbu.

goat on an rock1 res

Obr. 1: Postoj „koza na skale“ u koňa

Vo voľnej prírode sa zvieratá v prípade zranenia musia rýchle regenerovať, aby mohli byť opäť silné v boji o prežitie. Preto maximalizujú regeneračnú fázu nezaťažovaním končatiny alebo uvoľňovaním skupiny svalov.

Počas procesu hojenia bolesť v poranenom tkanive informuje zviera o priebehu hojenia. Hovorí o tom, do akej miery môže byť končatina bezpečne zaťažená, aby sa tkanivo hojilo čo najlepšie. Čiastočné zaťaženie končatiny v priebehu procesu hojenia je dôležité, pretože hojenie tkanív sa remodeluje podľa síl pôsobenia na končatinu. Neuvážené podávanie analgetík počas tejto fázy hojenia môže narušiť mechanizmus spätnej väzby, kvalitu zhojenia poškodeného tkaniva. To môže viesť k opakovanému zraneniu v danom mieste.

Jedným z hlavných faktorov ktoré sa podieľajú na správnom postoji, sú kopytá, zuby a zátylie.

Kopytá

Nepochybne jeden z najdôležitejších aspektov v starostlivosti o koňa je starostlivosť o kopytá. Človek sa im venuje, odkedy skrotil koňa pre vlastné účely. Na dosiahnutie rôznych cieľov v práci koňa sa používa korektúra kopyta alebo podkutie kopyta. O tom, čo je správne a čo nie, sa vedie a bude viesť dlhá diskusia ako medzi laikmi, tak i medzi odborníkmi.

V posturálnej rehabilitácii koní je cieľom upraviť abnormálny postoj do neutrálneho postoja. Či už je to s pomocou kováča úpravou kopyta tak, aby sa kôň čo najlepšie postavil do štvorca, alebo s pomocou veterinára, aby našiel na tele koňa problémové miesta, ktoré potrebujú fyzioterapeutickú korekciu alebo liečbu.

Jeden z najčastejších zásahov do úpravy kopyta je dosiahnutie čo najľahšieho preklopenia kopyta s rešpektovaním bodu preklopu „break over point“, a to tak, aby predná a zadná časť boli rovnaké v bode, ktorý sa nachádza v strede kopyta na priamke v najširšej časti kopyta (obrázok 4). Dosiahneme to korektúrou alebo podkovou.

goat on an rock res

Obr. 2: Úprava postoja u koňa

Zuby

Povedali by sme, že zuby nemajú žiadny vplyv na postoj. Ale keď vieme, že temporo-mandibulárna (čeľustno-sánková) oblasť je popretkávaná nervovými spleťami, ktoré komunikujú aj s nervami pre rovnováhu, tak vnímame každú nerovnováhu, t. j. zmenu polohy sánky spôsobenú nesprávnym opotrebovaním zu­bov.

zuby kona res

Obr. 3: Opotrebované zuby u koňa

Zmena polohy spôsobuje aj zmenu centra rovnováhy tela a zároveň aj zmenu postoja. Popri tom sa môže stať pri extrémoch alebo úrazoch sánky, že dôjde k subluxácii sánky, a tým neskôr kompenzačnej zmene polohy stavcov na krku a následne aj ohybnosti hlavy a krku. Nielen pre postoj je dôležitá pravidelná prehliadka a starostlivosť o zuby, preto by údržbu zubov mal robiť vysoko erudovaný odborník, u ktorého je samozrejmým predpokladom celoživotné vzdelávanie a každodenná prax konského zubára.

Nesmieme zabúdať ani na to, odkiaľ kôň prirodzene pochádza a aké ma prirodzené správanie v kŕmení a pití. Prirodzene sa kôň pasie na tráve s hlavou sklonenou až k úrovni kopýt. Vodu pije ešte nižšie. Tieto poznatky nám hovoria, aké by u koňa malo byť najideálnejšie prijímanie potravy, čomu by sme mali prispôsobiť aj projektovanie maštale. Stretávame sa s kŕmnym žľabom alebo napájačkou, ktoré sú umiestnené veľmi vysoko, takže sa nerešpektuje prirodzená potreba sklonenia hlavy. Následkom toho je hlava vysoko a dochádza k inému sklonu otierania zubných plôch a vývoji patológií chrupu s dôsledkami, kam patria napríklad poruchy žrania, nespracovanie potravy – chudnutie, bolesť temporo-mandibulárneho kĺbu, zmena postoja, napätie svalov v krčnej oblasti, zmena polohy horizontálnej osi hlavy, bolestivosť chrbta a mnohých iných problémov.

Zátylie

Prechod medzi hlavou a krkom je ďalšie veľmi dôležité miesto pre správne držanie postoja. Toto spojenie medzi hlavou a prvými dvoma krčnými stavcami predstavuje atlanto-occipitálne alebo atlanto-axiálne spojenie stavcov. Jedno z centier rovnováhy je vo vnútornom uchu. Vyhodnocuje množstvo informácií o polohe hlavy, očí. Je zabezpečované svalmi udržiavajúcimi polohu hlavy. Každé napätie svalov na krku vedie k zmene neutrálnej polohy hlavy, a tým dochádza k vysielaniu mylných informácií pre neutrálny postoj.

Dynamika vzniku a vývoja možných patológii je rôzna. Je dobré poznať aspoň niektoré základné aspekty, ktoré vieme pravidelne kontrolovať a udržovať. Tak môžeme výrazne zlepšiť kvalitu života nášho štvornohého priateľa.


(Informácie sú z absolvovaného seminára Posturálnej rehabilitácie pod vedením Karen Gellman, DVM, PhD a Judith M. Shoemaker, DVM, organizované Asociáciou dánskych veterinárnych chiropraktikov vo Faxe, Dánsko február 2013)

MVDr. Richard Olajec