Syndróm cauda equina

(lumbosakrálna (LS) sténóza, LS spondylóza, LS instabilita, kompresia LS prechodu)

Syndróm cauda equina je ochorenie hlavne veľkých plemien psov a najmä nemeckého ovčiaka v strednom veku.

Príčinymôžu byť:

vrodené:

  • prechodový stavec
  • vrodená stenóza (zúženie kanála, hlavne malé plemená)
  • osteochondróza krížovej kosti

získané:

  • zlomeniny
  • luxácie stavca
  • diskospondylitída
  • tlak platničky na miechu
  • nádory v LS prechode

Príznaky zahŕňajú neurologické poruchy zadnej časti tela, ako sú: neochota chodiť po schodoch, psy si ťažko a opatrne sadajú, otieranie vrchnej časti pazúrikov pri chôdzi, obhrýzanie si chvosta, neskôr bolestivosť krížovo-bedrového spojenia a chvosta, atrofia svalov stehna, nekontrolujú močenie až ochrnutie panvových končatín. Niektoré príznaky sú spoločné s dyspláziou bedrového kĺbu – DBK.

Liečba:

Závisí od stupňa ochorenia, od podávania nesteroidných antiflogistík, steroidov až po chirurgickú operáciu.

Z pohľadu TCM (Tradičnej čínskej medicíny) v prípade získaného ochorenia je väčšinou príčina v kostnom podklade. Akupunktúra sa sústreďuje na posilnenie jangu meridiánu obličiek, ktoré sú v priamom spojení s kosťami. Prejavenie tohto ochorenia môže iniciovať úraz, nadmerná námaha, prechladnutie, chlad alebo vietor. Popri pohybových problémoch môžu sa sprievodne vyskytovať aj iné prejavy, ako napríklad kašeľ alebo časté močenie.